VOETSLANER EN STERREKUNDE

SKRYF IN

voetslaner:

 

Doelwit:

Om die Verkenner bloot te stel aan die funksie en werksaamhede van natuurbewaring.

 

Voortrekkerkode:

6. ‘n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort.

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

 

ABC:

God het die natuur geskep as een van die mediums wat ons kan gebruik om Hom te ken. Wanneer die Verkenner die spesialisasie voltooi sal hy/sy die geleentheid kry om kennis en praktiese ervaring in die uitleef van sy/haar Christenskap en Burgerskap op te doen.

 

sterrekunde:

 

Doelwit:

Om die Verkenner bewus te maak van die heelal as unieke deel van God se skepping.

 

Voorlrekkerkode:

1. ‘n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom.

7. ‘n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.

9. ‘n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

 

 

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP