VELDVERNUF EN TRADISIONELE SPELE

SKRYF IN

Veldvernuf:

 

Doelwit:

Om die Verkenner die vaardigheid aan te leer om homself in die veld met vertroue te kan handhaaf.

 

Voortrekkerkode:

7. 'n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

10. 'n Voortrekker is diensbaar.

 

ABC:

Veral Burgerskap en Christenskap word aangespreek deur die aanbieding van hierdie spesialisasie.

Die kennis wat ingewin word oor die verantwoordelike gebruik van die natuur, kan gebruik word om die kultuuropdrag van God uit te leef. As goeie landsburger leer die Verkenner om die natuur so te gebruik dat dit bewaar sal word vir die nageslag.

 

Tradisionele Spele:

 

Doelwit:

Om die Verkenner bewus te maak van sy kultuurtradisies en die gesonde beoefening van sport.

Om die belangrikheid daarvan om aktief te wees te verstaan.

 

Voortrekkerkode:

1. 'n Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom.

3. ‘n Voortrekker is gehoorsaam.

6. ‘n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort.

8. 'n Voortrekker neem leiding.

10. 'n Voortrekker is diensbaar.

 

ABC:

Deur die aanbieding van die kursus word al drie afdelings van die ABC aangespreek. Die tydperk waaruit die spele geneem word, verskaf die geleentheid vir die Verkenner om kennis op te doen oor 'n aspek van die Afrikaner se verlede wat reeds onbekend geraak het by meeste kinders. Die Verkenner sal ook geleentheid kry om die vaardighede wat hy aangeleer het op die hedendaagse lewe toe te pas. Wat Burgerskap aanbetref sal die Verkenner die geleentheid kry om in 'n groep te funksioneer en sodoende 'n belangrike lewensvaardigheid aan te leer. Christenskap word aangespreek deurdat die Verkenner kennis sal opdoen oor die instandhouding van 'n gesonde liggaam en sodoende ook 'n gesonde gees. Daar word ook van die Verkenner verwag om te alle tye eerlik en eerbaar deel te neem aan die aktiwiteite.

 

 

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP