natuurbewaring en vuurwapens

SKRYF IN

natuurbewaring:

 

Doelwit:

Om die Verkenner bloot te stel aan die funksie en werksaamhede van natuurbewaring.

 

Voortrekkerkode:

6. ‘n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort.

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

 

ABC:

God het die natuur geskep as een van die mediums wat ons kan gebruik om Hom te ken. Wanneer die Verkenner die spesialisasie voltooi sal hy/sy die geleentheid kry om kennis en praktiese ervaring in die uitleef van sy/haar Christenskap en Burgerskap op te doen.

 

vuurwapens:

 

Doelwit:

Om die Verkenner vertroud te maak met die hantering van en wetgewing aangaande vuurwapens.

 

Voortrekkerkode:

3. ‘n Voortrekker is gehoorsaam.

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

 

ABC:

Die Verkenner sal deur die aanbieding van hierdie spesialisasie, vaardighede in die veilige en verantwoordelike hantering van vuurwapens aanleer, wat die jeuglid sal lei in sy/haar ontwikkeling tot 'n verantwoordelike landsburger.

 

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP