kampbeveiliging en SELFVERWESENLIKING

SKRYF IN

kampbeveiliging:

 

Doelwit: Om die Verkenner prakties op te lei in die veiligheids- en reddingsaspekte in en om kampe.

 

Voortrekkerkode:

8. 'n Voortrekker neem leiding.

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

10. 'n Voortrekker is diensbaar.

 

ABC:

Met die aanbieding van hierdie spesialisasie word veral positiewe burgerskap aangespreek. Die Verkenner sal kennis opdoen oor 'n verskeidenheid noodsituasies en gelei word in die hantering daarvan. Hierdeur word die Verkenner 'n individu wat goed toegerus is om ander by te staan in tye van nood.

 

SELFVERWESENLIKING:

 

Doelwit: Om die Verkenner bewus te maak van sy eie leierskapspotensiaal asook om die Verkenner te help om hierdie potensiaal te ontwikkel.

 

Voortrekkerkode:

8. 'n Voortrekker neem leiding

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

10. 'n Voortrekker is diensvaardig.

 

ABC:

Selfontwikkeling is 'n Christelike plig. Om met ons talente te werk sodat ons dit die beste vir die bevordering van die Koningkryk kan gebruik is ons verantwoordelikheid. Verder is dit ook ons plig as verantwoordelike landsburgers om leiding te neem met kennis wat ons opdoen om die beste oplossing vir probleme in ons omgewing te bewerkstellig.

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP