kampbeveiliging en leierskapsvaardighede

SKRYF IN

kampbeveiliging:

 

Doelwit: Om die Verkenner prakties op te lei in die veiligheids- en reddingsaspekte in en om kampe.

 

Voortrekkerkode:

8. 'n Voortrekker neem leiding.

9. 'n Voortrekker is oplettend en weerbaar.

10. 'n Voortrekker is diensbaar.

 

ABC:

Met die aanbieding van hierdie spesialisasie word veral positiewe burgerskap aangespreek. Die Verkenner sal kennis opdoen oor 'n verskeidenheid noodsituasies en gelei word in die hantering daarvan. Hierdeur word die Verkenner 'n individu wat goed toegerus is om ander by te staan in tye van nood.

 

LEIERSKAPSVAARDIGHEDE:

 

Doelwit: Om praktiese leierskapsvaardighede aan die Verkenner oor te dra.

 

Voortrekkerkode:

3. ‘n Voortrekker is gehoorsaam.

8. ‘n Voortrekker neem leiding.

 

ABC:

Dit word van die Verkenner verwag om as landsburger (Burgerskap) leiding te neem wanneer dit benodig word. As jong Afrikaner (Afrikanerskap) moet hy/sy ook sy plek volstaan in die volks- en nasionale gemeenskap. Die Verkenner word hier voorsien van leierskapsvaardighede en –gereedskap om effektief ‘n leiersposisie te kan vul.

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP