User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lunsklip [2017/01/16 14:16]
admin
lunsklip [2020/02/06 13:09] (current)
gustafp
Line 16: Line 16:
  
 Ons leer jou van Selfbehoud deur jou uit jou gewone omgewing uit te haal en dan toe te rus om jouself te handhaaf in die veld en in 'n situasie wat buite die gewone, voorspelbare en alledaagse is. Ons leer jou dan om te waardeer wat God aan jou geskenk het en ook hoe om dit op te pas. Wanneer jy dan terugkeer huistoe, kan jy beter verstaan dat groente nie in die blikkie gekweek word nie en dat 'n warm droë bed 'n voorreg is en nie 'n reg nie. Ons leer jou van Selfbehoud deur jou uit jou gewone omgewing uit te haal en dan toe te rus om jouself te handhaaf in die veld en in 'n situasie wat buite die gewone, voorspelbare en alledaagse is. Ons leer jou dan om te waardeer wat God aan jou geskenk het en ook hoe om dit op te pas. Wanneer jy dan terugkeer huistoe, kan jy beter verstaan dat groente nie in die blikkie gekweek word nie en dat 'n warm droë bed 'n voorreg is en nie 'n reg nie.
-===Hoe werk die Lunsklip-opleiding?​===+ 
 +===Hoe werk Lunsklip-opleiding?​===
  
 Jy ontvang uitstekende opleiding by bekwame en bedrewe volwassenes wat jou lei om te verstaan hoe die veld, die ekosisteem en God se skepping werk met 'n verskil: die soort opleiding wat jy kry is dieper en meer prakties as enige ander lesing wat jy tot op hede oor die veld of natuur gekry het. Wat meer is, jy leer wat dit beteken om die skepping te onderwerp met die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Jy ontvang uitstekende opleiding by bekwame en bedrewe volwassenes wat jou lei om te verstaan hoe die veld, die ekosisteem en God se skepping werk met 'n verskil: die soort opleiding wat jy kry is dieper en meer prakties as enige ander lesing wat jy tot op hede oor die veld of natuur gekry het. Wat meer is, jy leer wat dit beteken om die skepping te onderwerp met die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan.
Line 27: Line 28:
  
 Enige iemand is welkom op Lunsklip. Oor die jare het ons wel gesien dat nie alle jongmense van Lunsklip hou nie asook dat jongmense met die volgende behoeftes gewoonlik díe is wat die beste op die kamp inpas. Dit is nie uitsluitlike behoeftes nie maar beskryf die meeste jongmense se behoeftes wat by die Lunsklipfamilie aansluit: Enige iemand is welkom op Lunsklip. Oor die jare het ons wel gesien dat nie alle jongmense van Lunsklip hou nie asook dat jongmense met die volgende behoeftes gewoonlik díe is wat die beste op die kamp inpas. Dit is nie uitsluitlike behoeftes nie maar beskryf die meeste jongmense se behoeftes wat by die Lunsklipfamilie aansluit:
 +
   * 'n Sterk wil om doelgedrewe te werk;   * 'n Sterk wil om doelgedrewe te werk;
   * 'n Sterk wil aan uitdaging en om nugter uitdagings die hoof te bied;   * 'n Sterk wil aan uitdaging en om nugter uitdagings die hoof te bied;
Line 42: Line 44:
  
 In Gr. 11 kom kamp jy op Lunsklip Selfbehoudkamp as 'n Verkenner wat die Selfbehoud Spesialisasie doen. As jy die Selfbehoud Spesialisasie suksesvol afgehandel het word jy persoonlik uitgenooi na die Keurkamp. Dit is 'n kamp wat aan die einde van jou Gr 11-jaar plaasvind en waar Verkenners aan ‘n strawwe keuringsproses onderwerp word ten einde in Gr 12 terug te keer Lunsklip toe as Keurgroeplid in die alombekende Buitegroep. ​ In Gr. 11 kom kamp jy op Lunsklip Selfbehoudkamp as 'n Verkenner wat die Selfbehoud Spesialisasie doen. As jy die Selfbehoud Spesialisasie suksesvol afgehandel het word jy persoonlik uitgenooi na die Keurkamp. Dit is 'n kamp wat aan die einde van jou Gr 11-jaar plaasvind en waar Verkenners aan ‘n strawwe keuringsproses onderwerp word ten einde in Gr 12 terug te keer Lunsklip toe as Keurgroeplid in die alombekende Buitegroep. ​
-Daar is ook 'n uitnodigingsgroep,​ Binnekring, vir Selfbehouders wat eerder in die kamp wil bly en van die kombuis se lekker kos eet. Hulle help met die aandprogramme,​ neem foto'​s,​ stel die kampblad saam en dra die kampkultuur oor aan die Selfbehouders. ​+Daar is ook 'n uitnodigingsgroep,​ Binnekring, vir Selfbehouders wat eerder in die kamp wil bly en van die kombuis se lekker kos eet. Hulle help met die aandprogramme,​ neem foto'​s,​ stel die kampblad saam en dra die kampkultuur oor aan die Selfbehouders.
 Na jou Gr 12-jaar kan jy die volgende jaar as volwassene weer terugkom Lunsklip toe vir die veldwerkkursus vir volwassenes,​ wat ons Veldwerk Sterretjie noem. Daarna kan jy as volwaardige lid van die Lunsklipfamilie ‘n groepoffisier word en kursus aanbied. Na jou Gr 12-jaar kan jy die volgende jaar as volwassene weer terugkom Lunsklip toe vir die veldwerkkursus vir volwassenes,​ wat ons Veldwerk Sterretjie noem. Daarna kan jy as volwaardige lid van die Lunsklipfamilie ‘n groepoffisier word en kursus aanbied.
  

Page Tools