User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lunsklip [2016/02/19 13:58]
janie
lunsklip [2017/01/16 14:16] (current)
admin
Line 45: Line 45:
 Na jou Gr 12-jaar kan jy die volgende jaar as volwassene weer terugkom Lunsklip toe vir die veldwerkkursus vir volwassenes,​ wat ons Veldwerk Sterretjie noem. Daarna kan jy as volwaardige lid van die Lunsklipfamilie ‘n groepoffisier word en kursus aanbied. Na jou Gr 12-jaar kan jy die volgende jaar as volwassene weer terugkom Lunsklip toe vir die veldwerkkursus vir volwassenes,​ wat ons Veldwerk Sterretjie noem. Daarna kan jy as volwaardige lid van die Lunsklipfamilie ‘n groepoffisier word en kursus aanbied.
  
-{{wiki:​1.jpg?​500 }} 
  
 ===Hoekom is Keurkamp so straf?=== ===Hoekom is Keurkamp so straf?===
  
 +{{ wiki:​1.jpg?​500}}
 Keurkamp is ‘n toets om te bepaal of jy in die Buitegroep kan funskioneer volgens die vereistes van daardie groep. Jy word daar in situasies geplaas wat jy vermoëns om byvoorbeeld onder druk te funksioneer,​ tot die uiterste beproef. Integriteit,​ deursettingsvermoë en groepsamewerking is baie belangrik. Keurkamp is ‘n toets om te bepaal of jy in die Buitegroep kan funskioneer volgens die vereistes van daardie groep. Jy word daar in situasies geplaas wat jy vermoëns om byvoorbeeld onder druk te funksioneer,​ tot die uiterste beproef. Integriteit,​ deursettingsvermoë en groepsamewerking is baie belangrik.

Page Tools