User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
geskiedenis [2014/04/21 18:16]
admin
geskiedenis [2016/03/10 10:22] (current)
janie
Line 3: Line 3:
 ===Hoe oud is Lunsklip Selfbehoudkamp?​=== ===Hoe oud is Lunsklip Selfbehoudkamp?​===
  
-Lunsklipkamp is in 1962 deur Werner Louw gestig. Oom Werner was kampleier tot 1986. Daarna was Chris Jordaan die kampleier tot in 1996. In 1997 het Willie Matthysen by hom oorgeneem. In 2009 en 2010 was Malan le Roux die kampleier en sedert ​2011 is dit Jan van Heerden.+Lunsklipkamp is in 1962 deur Werner Louw gestig. Oom Werner was kampleier tot 1986. Daarna was Chris Jordaan die kampleier tot in 1996. In 1997 het Willie Matthysen by hom oorgeneem. In 2008 en 2009 was Malan le Roux die kampleier en sedert ​2010 is dit Jan van Heerden.
  
 Janie van Heerden, destyds Janie Badenhorst, is die kampsekretaresse sedert 1987. Sy het in 1980 vir die eerste keer gekamp en tot op hede het sy nog nie een kamp oorgeslaan nie. Dit maak haar die langsdurendste Lunsklipper! Janie van Heerden, destyds Janie Badenhorst, is die kampsekretaresse sedert 1987. Sy het in 1980 vir die eerste keer gekamp en tot op hede het sy nog nie een kamp oorgeslaan nie. Dit maak haar die langsdurendste Lunsklipper!

Page Tools