User Tools

Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geskiedenis [2014/04/21 18:01]
admin
geskiedenis [2016/03/10 10:22]
janie
Line 3: Line 3:
 ===Hoe oud is Lunsklip Selfbehoudkamp?​=== ===Hoe oud is Lunsklip Selfbehoudkamp?​===
  
-Lunsklipkamp is in 1962 deur Werner Louw gestig. Oom Werner was kampleier tot 1986. Daarna was Chris Jordaan die kampleier tot in 1996. In 1997 het Willie Matthysen by hom oorgeneem. In 2009 en 2010 was Malan le Roux die kampleier en sedert ​2011 is dit Jan van Heerden.+Lunsklipkamp is in 1962 deur Werner Louw gestig. Oom Werner was kampleier tot 1986. Daarna was Chris Jordaan die kampleier tot in 1996. In 1997 het Willie Matthysen by hom oorgeneem. In 2008 en 2009 was Malan le Roux die kampleier en sedert ​2010 is dit Jan van Heerden.
  
 Janie van Heerden, destyds Janie Badenhorst, is die kampsekretaresse sedert 1987. Sy het in 1980 vir die eerste keer gekamp en tot op hede het sy nog nie een kamp oorgeslaan nie. Dit maak haar die langsdurendste Lunsklipper! Janie van Heerden, destyds Janie Badenhorst, is die kampsekretaresse sedert 1987. Sy het in 1980 vir die eerste keer gekamp en tot op hede het sy nog nie een kamp oorgeslaan nie. Dit maak haar die langsdurendste Lunsklipper!
Line 34: Line 34:
   * Boknes, en Rhus Keeti kampe se stigters en kampleiers. Al hierdie mense en kampe het en is steeds besig om op hul unieke wyse 'n bydrae te lewer aan Die Voortrekkers en Afrikanerjongmens.   * Boknes, en Rhus Keeti kampe se stigters en kampleiers. Al hierdie mense en kampe het en is steeds besig om op hul unieke wyse 'n bydrae te lewer aan Die Voortrekkers en Afrikanerjongmens.
  
-'n Ryk Verlede – Lunsklip Eerstes+==='n Ryk Verlede – Lunsklip Eerstes===
  
 'n Paar oorspronklike dinge wat op Lunsklip gebeur het: 'n Paar oorspronklike dinge wat op Lunsklip gebeur het:
Line 45: Line 45:
   * Lunsklippers het in die sestiger jare met die treinongeluk by Opblaas-stasie, ​ naby Lunsklipstasie,​ mense wat in die ongeluk was, gered en medies versorg en uit ontspoorde waens gaan uithaal – veral offisiere was hierby betrokke.   * Lunsklippers het in die sestiger jare met die treinongeluk by Opblaas-stasie, ​ naby Lunsklipstasie,​ mense wat in die ongeluk was, gered en medies versorg en uit ontspoorde waens gaan uithaal – veral offisiere was hierby betrokke.
  
-Wie is Percy Fyfe?+===Wie is Percy Fyfe?===
  
 Die Lunsklipterrein is geleë binne die Percy Fyfe Natuurreservaat tussen Potgietersrus (Mokopane) en Pietersburg (Polokwane). Die natuurskoon is asemrowend mooi, soos gesien kan word op die paar foto's op hierdie blad. Dit was eers die plaas Lunsklip, wat aan Oom Percy (oorlede 1965) behoort het. Hy was 'n aangetroude familielid van Oom Werner Louw en baie lief vir kinders. Hy en sy vrou was kinderloos en hy het in sy testament bepaal dat die grond na Natuurbewaring gaan maar dat die jeug van Suid-Afrika altyd toegelaat moet word om op die terrein te kamp. Die terrein word tans deur die '​Vriende van Percy Fyfe', 'n nie-winsgewende organisasie,​ bestuur.  ​ Die Lunsklipterrein is geleë binne die Percy Fyfe Natuurreservaat tussen Potgietersrus (Mokopane) en Pietersburg (Polokwane). Die natuurskoon is asemrowend mooi, soos gesien kan word op die paar foto's op hierdie blad. Dit was eers die plaas Lunsklip, wat aan Oom Percy (oorlede 1965) behoort het. Hy was 'n aangetroude familielid van Oom Werner Louw en baie lief vir kinders. Hy en sy vrou was kinderloos en hy het in sy testament bepaal dat die grond na Natuurbewaring gaan maar dat die jeug van Suid-Afrika altyd toegelaat moet word om op die terrein te kamp. Die terrein word tans deur die '​Vriende van Percy Fyfe', 'n nie-winsgewende organisasie,​ bestuur.  ​
  
 Die kampterrein was eers Oom Percy se pampoenland! Ons is baie bevoorreg om die wildskampe tot ons beskikking te hê wat ons 'n terrein van honderde hektaar gee om in te beweeg. ​ Die kampterrein was eers Oom Percy se pampoenland! Ons is baie bevoorreg om die wildskampe tot ons beskikking te hê wat ons 'n terrein van honderde hektaar gee om in te beweeg. ​

Page Tools