DIE WINDGATTROFEE

DEUR: KOBUS VAN DER WESTHUIZEN

LUNSKLIP LEGENDES

Die Windgattrofee word toegeken aan die offisier wat die grootste Windgat op die kamp is.

 

 

Die trofee het sy oorsprong in 1982 gekry toe Oom Koos de Swardt net mooi genoeg gehad het ‘van die soort van ding’ dat daar offisiere op die kamp is wat die grootste  ‘windgatte’ in kamp heugenis is, en daarmee wegkom, sonder dat ‘n trofee in die verband aan hulle toegeken word. Die term ‘hulle’ word gebruik omdat dat daar op daardie stadium (en veral noudat daar ‘n trofee is) ‘n hele paar sodanige kandidate was.

 

Die Windgattrofee is die oudste trofee op die kamp en word jaarliks aan die einde van die kamp toegeken. Oom Koos het die trofee na sy eie waarneming en goeddunke toegeken aan die Windgat van die kamp vir die jaar. Hy was ook van mening dat omdat dit een windgat vat om ‘n ander een raak te sien, hy die aangewese persoon is wat die trofee mag toeken. Oom Koos is nou reeds oorlede en daarom word die trofee tans toegeken deur die groep vorige Windgattrofee wenners wat op die kamp teenwoordig is wanneer so ‘n toekenning gemaak moet word. Die trofee mag herhaaldelik aan dieselfde persoon toegeken word, maar dit het nog nie gebeur nie. Die kompetisie is te kwaai.

 

Die wenner van die trofee se verantwoordelikheid is om vir ‘n jaar lank soos ‘n waardige wenner op te tree, en die trofee te laat grafeer met sy naam op. Die trofee moet dan weer op die volgende kamp terugbesorg word sodat die trofee sy regmatige plek kan inneem en ordelik van hande kan verwissel.

 

Foto 1: Die trofee word aan Oom Koos de Swardt toegeken deur die destydse Kampleier, oom Chris Jordaan. Dit wys maar net weer dat niemand verhewe is bo die ontvangs van die trofee nie.

 

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP