buitegroep

SKRYF IN

In Gr. 11 kom kamp jy op Lunsklip as 'n Verkennerseun of -dogter wat die Selfbehoud (Veld) Spesialisasiekursus loop. As jy die kursus suksesvol in al sy fasette afgehandel het, word jy persoonlik uitgenooi na die Keurkamp. Dit is 'n kamp wat aan die einde van jou Gr 11-jaar plaasvind en waar Verkenners aan ‘n strawwe keuringsproses onderwerp word ten einde in Gr 12 terug te kan keer Lunsklip toe as Keurgroeplid in die alombekende Buitegroep.

 

Keurkamp is ‘n toets om te bepaal of jy in die Buitegroep kan funksioneer volgens die vereistes van daardie groep. Jy word daar in situasies geplaas en getoets waar jy fiks moet wees en byvoorbeeld onder baie druk moet funksioneer, of onderlinge groepsdinamika moet kan verwerk, en in die proses word jy tot die uiterste beproef.

 

Buitegroep (BG) bly vir die duur van die hele kamp buite die kampterrein in die veld, waar jy as BG lid dit wat jy in Gr. 11 tydens die Selfbehoudkursus  geleer het, moet toepas om in die veld te kan oorleef.

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP

 

lunsklipkamp@gmail.com

KOPIEREG © LUNSKLIPKAMP